İRTİBATI KOPARMAYALIM GÖNÜLLÜ OL

HAKKIMIZDA

Dünden Bugüne…

2010 yılının son günlerinde, ilk olarak evlerde sohbet halkaları ile başlayan faaliyetlerimiz, Allah’ın rızasını kazanmak ve bu ümmetin geleceğinde derin izler bırakmak umudu ile bir hizmet derneği kurmayı murâd etmiş ve derneği kurmuşlardır.

Murat Tosun hocamızın öncülüğünde başlayan bu hizmet hareketi, 2013 yılından itibaren “İlim Kapısı İlim ve Kültür Derneği” adıyla çevresini genişletmeye ve kitlelere İslam’ın mesajını “ümmet olma” şuuru ile ulaştırmaya başlamıştır.

İlim Kapısı, ilk günlerinden itibaren Murat Tosun hocamızın etrafında kümelenen ve gecesini-gündüzünü hizmete adamış bir grup gencin gayreti ile çalışmalarına başlamış, şu an yaptığı eğitim ve irşat çalışmaları ile hizmetlerine devam etmektedir.

İlim Kapısı Derneği, çalışmalarında şu 10 temel karakteri esas almaktadır;

 1. Peygamberimiz Muhammed Mustafa (sas) anlatmanın sadece sözle olmadığına, olamayacağına inanarak, O’nu (sas) anlatmanın en önemli yolunun hal dili olduğunun bilincinde olan
 2. Ashab-ı Kiram’ın (r.anhum) hayatını öğrenmek için değil, yaşamak için okuyan ve anlatan
 3. Ümmet-i Muhammet’ten olmayı, hazların en büyüğü kabul eden
 4. Gerçekçi ve pratik düşünen
 5. Hedef ve hayalleri olan
 6. Hayatı, ‘denge’ üzerinden kurgulayan
 7. Çalışmalarını paraya tahvil etmeyen
 8. Plan, program ve istişare endeksli çalışan
 9. Allah’ın kullarına bahşettiği tabii güzellik ve imkânları değerlendirmesini bilen
 10. Bağlıları arasında makam, mevki ve statü farklarını ayrımcılık konusu yapmayan

İlim Kapısı Derneği İlkeleri

 1. Dünyanın ve İnsanlığın İstikrarı İçin Ümmet Bilinci
 2. Kur’an kaynaklı İslam Bilinci
 3. Sünnet kaynaklı Hayat Bilinci
 4. Okuma odaklı Gelişim Bilinci
 5. Yaratılış itibariyle değerliliği esas alınan İnsan Bilinci
 6. Yapılacak iş ve söylemlerde danışmaya, bilenlerden görüş almaya dayalı Meşveret Bilinci
 7. Tarihine saygılı Tecrübe Bilinci
 8. Daha önce tecrübe edilmiş çalışmalardan ve kazanımlardan istifade etmeye dayalı Gözlem Bilinci
 9. Diri ve şuurlu kalmanın en temel esası olduğu kabul edilmiş İbadet Bilinci
 10. Kavgaya ve ayrışmaya sebebiyet verebilecek, nifaka, tefrikaya yol açacak konu ve meselelerden uzak durmaya ve konuşmamaya, şahısları ve kurumları rencide edebilecek söylem ve tavırlardan sakınmaya dayalı İtidal Bilinci
 11. Ümmetin Kur’an ve sünnetle çelişmeyen meselelerinde farklılıkların zenginlik olduğuna dair Evrensellik Bilinci
 12. Farklı görüş ve anlayışların mevcut olduğu bir düşünce dünyasında Vasat Duruş Bilinci
 13. İnsana bahşedilen en önemli hak olarak Hürriyet Bilinci
 14. Bilgi ve şuur ile donanımlı, emniyet ehliyet, liyakat vasıflarına sahip Şahsiyet Bilinci
 15. Güçlünün ve egemen olanın değil, Hakkın üstün tutulmasına dayanan Adalet Bilinci
 16. Yemede , içmede, giyimde, kuşamda, eşyayı kullanımda azami ölçüde Tasarruf Bilinci
 17. Dünya ve ahireti bir kıvamda tutan Denge Bilinci
 18. “İşimizin vaktimizden çok” olduğu ilkesine istinaden kıymeti bilinen Zaman Bilinci
 19. Evrensel insani değerlerin, aslında Fıtri, İslami değerler olduğuna inanılan Ahlak Bilinci
 20. Mus’ab bin Umeyr’in adanmışlığı örnek alınan Davet Bilinci
 21. Para ve insan toplamaya yönelik olmayan Kurumsallık Bilinci
 22. Aklıyla profesyonel, gönlüyle amatör iş üretebilecek Hizmet Bilinci
SİZDEN GELENLER
İslamı ilimlere dair ne varsa burada buldum. Gerçek İslam Peygamberini bulduğum ahlakının genişçe anlatıldığı bir grup. :)
Mert Çakır
Rabbim daimi muvaffakiyet nasip etsin.
Emre Dara
İftiharla 5 yıldız veriyorum bu ihlasa ve bu şevke! İnşallah Rabbim de her birinize sahabe yıldızları gibi olmayı nasip eyler...
Muhammed Duru